Hjem

"It's only when

we achieve the impossible

that we realize

we were misinformed"

- Phil Parker

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

Hvordan håndterer vi stress, krevende parforhold, sviktende helse eller andre store forandringer i livet?

 

Kurs i praktisk mental trening, håp og indre motivasjon.

 

I tillegg til undervisningen på spesialisthelsetjenesten CoperioSenteret, der jeg i et tverrfaglig miljø jobber som konsulent sammen fysioterapeuter og psykologer, tilbyr jeg via privatpraksisen min flere ulike kurs.

 

For privatpersoner holder jeg spesialiserte tredagers - kurs med fordypning i metoden The Lightning Process. Dette består av i alt 3 deler, på tilsammen ca. 20 timer.

For næringsliv og ledelse har jeg spesialisering fra London som Business - Coach, og tilbyr todagers - kurs innen Peak Performance P4. Dette er et todagers - kurs, på tilsammen ca.10 timer.

De er begge lisens - og patentbeskyttede treningsprogram, med strenge krav og restriksjoner for hvem som hvert år godkjennes som instruktører.

 

Jeg holder også korter mestrings- og inspirasjonskurs, der jeg bygger på egne erfaringer kombinert med viten om kommunikasjon, kroppsspråk, mental trening, kosthold etc. På en folkelig og jordnær måte ønsker jeg å bruke min formidlingsevne til å bringe letthet, humor og glede inn i situasjonen. Foruten å lære bort disse teknikkene, og skape en teoretisk forståelse for hvordan og hvorfor de virker, er det viktig for meg å skape erfaring om hvordan dette brukes i praksis.

Disse skreddersys til alt fra bedrifter og helseinstitusjoner til skoler og idrettsliv, og passer til både små og store forsamlinger. Fellesnevneren er at de alle inneholder elementer innen stressmestring, indre motivasjon, selvfølelse, bevegelsestrening, og styrkning av livskvalitet.

 

Kursene tar utgangspunkt i endring av kommunikasjonen mellom hjerne og kropp, som foregår over 3 nevrologiske nivåer: - Indre dialog (tanker, perspektiv, minner, forventninger, hva man sier til seg selv) - Ytre dialog (språket; ord skaper virkelighet) - Kroppsspråk (bevegelsesmønstre, kroppsholdning, selvpresentasjon, positur, mimikk)

Dette knyttes opp mot fight - flight - responsen om hvordan sinnet skaper fysiske reaksjoner i kroppen vår, og hvordan vi selv kan påvirke dette gjennom kunnskap om nevroplastisitet.

 

Målet med kurset et å skape en bevissthet rundt dette hos deltakerne, slik at de kan erfare hvordan de selv kan snu negative tanke - og adferdsmønstre til positive, - og hvordan det kan gi bedre livskvalitet og selvledelse. Noe som i sin tur bidrar til håp, motivasjon og inspirasjon også i andre situasjoner og prosesser.

 

Altså en bruksanvisning for hode og kropp:

 

Hvordan skape varig endring? De viktigste redskapene vi har, er de vi er født med. Mens det i dag følger bruksanvisning med selv de enkleste verktøy du kjøper, kommer livet, og hvordan du best kan bruke hjernen og kroppen for at de skal spille på lag med oss, dessverre uten noen form for manual. Dette samspillet mellom sinn og kropp kan vi heldigvis selv trene opp gjennom: - Forandring av stress - og tankemønster. - Kroppsspråk og bevegelsestrening. - Indre motivasjon. Som all annen trening er også dette ferskvare, og ønsket og valget om å ta ansvaret for at forandringene

vedvarer, skal komme innenfra. Fra deg.

 

Min bakgrunn har gitt meg en unik kompetanse der jeg kan sette sammen kunnskapen om betydningen av både mental trening, bevegelse og ernæring på en helt ny måte. De er alle viktige hver for seg, men til sammen utgjør de så mye mer enn bare summen av enkeltdelene.

 

Mens det hos noen kan handle mest om å bli klar over egen innflytelsesevne og ressurser, føler kanskje andre at de allerede er bevisst på og vet nok om problemene sine, uten å ha funnet nøkkelen til hva de kan gjøre med dem. Kursene kan også etter ønske knyttes opp mot konkrete ting som jobbsøking, selvpresentasjon, eksamenspress, tilbake til arbeid, salg og service, idrettsprestasjon etc.

 

 

Kursholder, konsulent, mental trener og veileder

Ann Schifte.

E - post: mail@schifte.no Telf. +47 98062029.

 

Instruktør i The Phil Parker Lightning Process.

Konsulent ved spesialisthelsetjenesten CoperioSenteret.

Business Coach; trener og veileder i Phil Parker Peak Performance.

Diplom i klinisk NLP og Coaching.

Master instruktør NLP.

LivsstilsCoach.

Reg. Homøopraktiker i NLH.